Genom fjärrtillsyn kan tillsyn göras med hjälp av en kamera i exempelvis kundens sovrum. Kameran aktiveras efter kundens önskemål och behov och personal vid en larmmottagning sköter kontrollen.

Det gör att kunden slipper bli störd av hemtjänstpersonal som kommer in i bostaden nattetid, öppnar dörrar och kanske lyser med ficklampa.

– Det är ett ypperligt sätt att titta till kunder som inte vill ha något fysiskt besök nattetid men ändå vill känna trygghet, säger Rose Fares, enhetschef för vård- och omsorgsförvaltningens larm och jour.

Artikelbild

| När den lilla kameran gjort sitt tillsynsjobb riktas linsen mot taket igen. Inga bilder eller ljud sparas.

Om kunden inte är synlig via kameran görs en ny tillsyn efter 20 minuter och syns personen inte då heller åker nattpatrullen ut till kunden. Om kameratekniken krånglar gör personalen fysiska besök.

Att introducera ny teknik är dock inte alltid så lätt. I dagsläget har man sex kunder och några till är på gång, men man vill gärna ha fler.

– Det vi har fåt till oss är att många är rädda för att bli kameraövervakade. Men inget bildmaterial sparas, det är en ögonblicksbild, och kunden samtycke är viktigt, säger Lisa Lövgren, teknikadministratör vid vård- och omsorgsförvaltningens larm och jour.

För den som har fått beviljad tillsyn och är intresserad går det bra att prova på fjärrtillsynen.

– Vi ska marknadsföra oss mer på olika sätt för att få fler att prova på, säger Rose Fares.

Fjärrtillsyn är dock inte lämpligt för alla kunder. Personer med problematik som exempelvis demens kan behöva ha personlig tillsyn.

– Yngre är ofta mer trygga med ny teknik. Men de som har vant sig vid kameran vill oftast inte ha fysiska besök om natten längre, säger Lisa Lövgren.

Det främsta målet med fjärrtillsynen är att öka tryggheten och valfriheten för kunderna. När vård- och omsorgsnämnden tog beslut om att införa fjärrtillsyn lyfte man även fram nyttoeffekter som bättre arbetsmiljö och minskade kostnader.

Några personalförändringar räknar man inte med på grund av införandet av fjärrtillsyn. Tjänsten ska göra att resurserna inom hemtjänsten används där de behövs bäst.

– Den som vill ha fysiska besök får det, fjärrtillsynen är ett bra komplement och går att kombinera med fysiska besök, säger Rose Fares.

Biståndsbeslut krävs för att få fjärrtillsyn men kommunen betalar installationen av kameran samt tillsynen.