Istället för att hänga på väggen kommer från och med nu bland annat kommunfullmäktiges möten, justerade protokoll och tillkännagivanden av byggplaner finnas på kommunernas hemsidor. Det är en ny kommunallag som trädde i kraft vid årsskiftet som påverkat rutinerna.

I både Enköping och Håbo kommer kontaktcenter att kunna hjälpa medborgare att hitta anslagen. För den som inte har tillgång till internet kan Håbo kommun också låna ut datorer på kommunhuset.

– Det är en senare fråga om vi ställer ut en dator i Enköping, säger webbstrategen Anna Densjö på Enköpings kommun.

I Enköping är de inte helt klara med den digitala anslagstavlan i början av året. Anslagen kommer under ett tag istället att publiceras i nyhetsform under rubriken "kommun och politik".

– Vi hann inte utveckla allt innan årsskiftet, men hoppas ha det klart i början av februari. Det ska vara snyggt uppställt och överskådligt, med i princip samma fält som den som hängde i kommunhuset, säger Anna Densjö.

Anslagen är sökbara digitalt från och med första januari, men den lösningen som arbetas fram för en digital anslagstavla är tydligare och har andra finesser.

– Jag tror att det blir bättre tillgänglighet med webben, säger Anna Densjö.

Att se till att anslagen kan nås digitalt är extra viktigt just i Enköping eftersom den del av kommunen som sitter i kommunhusets lokaler kommer att flytta ut under året.