Enligt den skadeanmälan som kommunen lämnat in till försäkringsbolaget uppskattas kostnaden för renoveringen av Åkersbergsvägen 3 till mellan 20 och 30 miljoner kronor.

– Det är en bedömd kostnad. Att det är stor differens beror på att vi ännu inte vet vilken åtgärd som ska göras, det finns tre olika förslag, säger Anna Lindin, enhetschef vid kommunens förvaltarenhet.

De tre alternativ som projektören lagt fram grundar sig i att golvmattor, lim och spackel tas bort. Därefter kan man välja olika lösningar; mekaniskt ventilerade golv, emissionsspärr eller utbakning av emissionerna med värme.

– Renoveringen tar olika lång tid beroende på om man väljer ett billigare eller dyrare alternativ. Det vi nu vill är säkerställa att vi inte får tillbaka problemen och vi har hjälp av projektören i den frågan, säger Anna Lindin.

Frågan om vem som bär ansvaret och ska ta kostnaderna för renoveringen är ännu inte klarlagd.

– Det är en stor juridisk process som pågår. Det handlar om mycket pengar och vi vill att frågan blir noggrant utredd, säger Anna Lindin.

Problemen vid Åkersbergsvägen uppmärksammades våren 2017 då personal fick besvär med luftvägarna när de vistades i boendet. Orsaken visade sig vara fukt under mattan som har orsakat emissioner (kemiska ämnen som avges från material och går ut i miljön).

Boendet evakuerades under senhösten men när problemen kan vara åtgärdade och de boende flytta tillbaka är ännu oklart.

– Målet är att vi ska vara igång med åtgärderna nu under våren. Hur snabbt arbetet går beror bland annat på entreprenören, torktider vid arbetet och så vidare, säger Anna Lindin.