Under två dagar har vård- och omsorgsnämnden haft utbildningsdagar och sammanträde på Tammsvik kursgård i Bro.

Något som väckt frågor hos bland annat Annelie Djurklou, ledamot i kommunala pensionärsrådet (KPR).

­­– Med tanke på de tuffa sparkraven är det märkligt att man åker iväg för en utbildningssatsning. Det kostar rätt mycket pengar, säger Anneli Djurklou.

En dålig signal till medborgarna i spartider menar hon.

– Alla förvaltningar har utbildningsdagar, och det behövs då det är många nya ledmöter i nämnden. Men man kan göra det på olika sätt och just vård- och omsorgsnämnden har sparbeting som berör den målgrupp jag representerar, säger Anneli Djurklou.

Bitte Myrsell (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, tog beslutet om att förlägga utbildningsdagarna på en kursgård.

– Det är det effektivaste sättet att genomföra en utbildning på. Det är många nya och totalt oerfarna politiker i den nya nämnden, säger Bitte Myrsell.

Förvaltningen tog in offerter från tre olika företag och det billigaste var Tammsvik där kostnaden för den förlängda dygnskonferensen för 20 personer landade på 47 400 kronor.

– Vi har prövat att lägga utbildningsdagarna i Enköping tidigare men det har inte fungerat bra. Nu arbetade vi stenhårt och vi kom långt även om det var många nya politiker med. Vård och omsorg är en stor nämnd med uppdrag över ett brett område, det tar tid innan man förstår vad det handlar om, säger Bitte Myrsell.

Besparingar kommer nu att göras vid de ordinarie nämndmötena som förläggs i förvaltningens lokaler i Hantverkshuset. Förra mandatperioden hölls nämndmötena på olika boenden runtom i kommunen.