Fastighetsbolaget Hamnverken som äger fastigheterna har som EP tidigare kunnat berätta begärt att en ny detaljplan ska upprättas för området. Önskemålen är flera, ett av de för Enköpingsborna mest genomgripande är en förlängning av Skepparegatan från hamnen och snett bakom den industribyggnad där det nu bland annatfinns ett hunddagis. Samtidigt skulle Magasinsgatan från den nuvarande korsningen med Ågatan-Östra Ringgatan och fram till den förlängda Skepparegatan stängas av.

Men fastighetsägaren vill också omvandla ”tårttomten” och fastigheten öster om den där det nu är bland annat industrilokaler. Där vill man i stället kunna bygga för kontor, handel, utbildning, hotell och parkering, och få en betydligt utökad byggrätt.

Hamnverken har sedan 1990-talet q-stämpel, det vill säga rivningsskydd för stora delar av byggnaden och skydd mot förändring av fasaderna mot omgivande gator. Fastighetsägaren vill nu få möjlighet att eventuellt förändra taket, lägga till ett våningsplan och öppna nya entréer för att kunna använda byggnaden för service, kontor och utbildning.

Artikelbild

| Den osymmetriska korsningen Ågatan-Magasinsgatan-Östra Ringgatan kan komma att försvinna om Skepparegatan förlängs.

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har beslutat att inleda en planprocess som kan möjliggöra förändringar i området. Den kommer att inledas med bland annat miljö- och kulturhistoriska inventeringar.

Planprocessen kommer också att påverkas av beslut om framtiden för Ena energi, och också av hur planerna kommer att utformas för kvarteren där bland annat Coop nu ligger.