Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja, men än är det långt kvar.

Hela Sverige ska leva i Uppsala län har preliminärbokat Uppsala Konsert och Kongress under fyra dagar i maj om drygt två år, men det är ännu inte klart var landsbygdsriksdagen, som brukar locka över tusen deltagare, ska arrangeras. Det beslutas under våren.

"Förutsättningarna för en levande landsbygd är en viktig fråga och Enköpings kommun ser positivt på idén att ansöka om att arrangera Landsbygdsriksdagen i Uppsala", menar kommundirektören Peter Lund och kommunsekreteraren Maria Westberg i sitt första svar till initiativtagarna.

"Enköpings kommun har dock i detta tidiga skede inte möjlighet att göra några utfästelser om arbetsinsatser eller ekonomiska åtaganden i samband med arrangemanget", förklarar de.