Eldstaden sprakar trivsamt i skogsgläntan där Linden har sin lägerplats. Några barn leker kull. Andra leker mer stillsamt. Skogen är gränslös. Här finns plats för alla.

Linden-barnen är ofta på utflykter, utflyktsmål som till stor del av barnens intresseområden (just nu är djur och lantbruksmaskiner populärt).

Nästa termin finns inte Linden kvar. Pedagogerna Tina (Christina ) Ringdahl och Lina Loberg har bestämt sig för att sluta.

Artikelbild

| Lindens lokaler ska återbördas till skolan.

De förklarar beslutet med att de känner att verksamheten försämras på grund av att arbetsgivaren, utbildningsförvaltningen, inte låter dem ha betalt måltidsuppehåll under arbetsdagarna. Sedan de startade, 2009, har de inte tagit några måltidsraster, utan "ätit i farten". De anser att rasterna omöjliggör längre utflykter i natur och mark. I stället måste de vistas i Lillkyrka förskolas omedelbara närhet för att kunna ta sig dit när det är rast.

– Vi har sagt att vi inte vill försämra verksamheten. I stället för att försämra har vi sagt att då slutar vi. Och försvinner vi så försvinner verksamheten, säger Tina Ringdahl.

– Det har varit ett tungt beslut. Vi brinner för den här verksamheten, säger Lina Loberg.

Förskolechef Katarina Karlsson på Lillkyrka förskola ser det inte som en nedläggning, utan som en omorganisation. Hon förklarar förändringen med att antalet förskolebarn sjunker mycket till hösten i området. Samtidigt behöver Lillkyrkaskolan ha tillbaka Lindens lokal, som skolan lånar ut till förskolan.

– Det har inget med Lindens verksamhet att göra. Hela förskolan kommer att fortsätta med utomhusverksamhet även när Tina och Lina slutar. Det är väldigt många som brinner för uteverksamheten på hela förskolan, men kanske inte lika mycket som det har varit på Linden, säger Katarina Karlsson.

Hon berättar också att en tredje pedagog, som jobbar deltid på Linden, kan föra en del av Lindens kompetens vidare till de andra pedagogerna.

Idag går 17 barn på Linden. Till hösten skulle sex barn gå kvar och fyra barn står i kö för att få börja.

– Det är tio barn som berörs direkt av det här, säger Katarina Karlsson.

Sonja Halmstads två barn har båda gått på Linden. Dottern Nelly går där fortfarande och skulle ha fortsatt i höst.

– Det är något speciellt med just Linden. De tar sig för saker och går på äventyr. Barnen får lära sig att respektera varandra och att ha respekt för naturen, säger Sonja Halmstad.

– Jag har pratat med en del föräldrar och många är väldigt ledsna över att man lägger ner någonting som är så uppskattat och positivt för Lillkyrka. Nu är jag rädd för att de inte kommer att vara ute lika mycket, säger Sonja Halmstad.