I Uppsala län har föreningslivet tillsammans samlat in 303 200 burkar och petflaskor i årets upplaga av Pantameras miljötävling Föreningskampen. I tävlingen får föreningarna ersättning för alla insamlade flaskor och burkar, även de skadade som normalt inte ger pant.

I länet deltog 44 föreningar och bäst lyckades SHK Hockey (Skärplinge, Hållnäs, Karlholm) som samlade in 80 950 burkar.

Enköpings motorgårdsförening tog femteplatsen med 13 500 insamlade burkar och flaskor och Fanna BK P-05 hamnade på sjätte plats med 11 950.

Utöver att tävlingen Föreningskampen ger pengar till föreningslivet i landet, med över 15 miljoner kronor, motsvarar de insamlade panten en energibesparing med så mycket energi som går åt att värma upp 249 medelstora villor på ett år.