Enligt partiet är de tre största problemen i regionen just nu bristen på personal, de växande vårdköerna och den ansträngda ekonomin.

– Vi betalar en miljard mer i skatt denna mandatperiod, ändå ökar vårdköerna. Det behövs ett nytt ledarskap, säger regionrådet Emelie Orring.

För att lösa problemen, som alla hänger ihop enligt M, vill partiet se flera förändrningar efter valet. Bland annat vill de införa en ny medarbetarpolitik för att få personalen att stanna i regionen.

– Det är bara de fast anställda som kan upprätthålla kvaliteten i vården, säger Stefan Olsson, regionråd och gruppledare.

Partiet vill också modernisera primärvården genom att utveckla digitala lösningar samt hemsjukvården.

– De mest sjuka ska kunna få vård nära, helst i hemmet, säger Emelie Orring.

Men renoveringarna och ombyggnationerna på Akademiska sjukhuset i kombination med ökade pensionsutgifter gör att det inte finns utrymme för några stora satsningar. I stället handlar det om att omfördela de resurser som finns.

– Det är inte så att all verksamhet är effektiv. I dag har vi höga kostnader för hyrpersonal, hur stor del av den går att satsa på fast personal? undrar Stefan Olsson.

Vad är det första ni gör om ni vinner valet?

– Då sätter vi igång en utredning om varför sjuksköterskorna lämnar oss. Regionens analys är för svag. Sedan går vi på dem som är erfarna och har lämnat för att ta reda på vad det kostar i arbetsvillkor och löner att få dem tillbaka, säger Stefan Olsson.