I villan fanns bland annat odlingstält, värmelampor, ett automatiskt bevattningssystem, fläktar, filter och annan utrustning för att odla cannabis. Ett 30-tal plantor hittades också i villan samt sticklingar och tomma krukor som skördats.

LÄS MER: Hade fullt utrustad knarkodling i villan

Mannen åtalades för odlingen och för innehav av nästan tre kilo cannabis. Vid rättegången erkände 30-åringen att han legat bakom odlingen men förnekade bestämt att den gett ens i närheten av tre kilo användbar cannabis. Enligt mannen bestod en stor del av växtmaterialet av stjälkar, bladrester, halvdöda växter och annat obrukbart material. Han erkände därför bara framställning och innehav av ett halvkilo narkotika. 30-åringen förklarade också att han aldrig sålt någon cannabis utan använt så gott som allt själv för att medicinera mot värk.

Tingsrätten slår fast att inga bevis finns för att mannen sålt någon narkotika. Däremot ska alla växtdelar som hittades i villan klassas som narkotika, enligt rätten. Domstolen konstaterar också att det saknas närmare utredning av renhetsgraden hos växtmaterialet, som därför bedöms ligga under normalvärdet. Slutsatsen blir att mannen döms för narkotikabrott till sex månaders fängelse. En kvinna som åtalades för att ha deltagit i odlandet frias av tingsrätten.