I ett pressmeddelande berättar Enköpings kommun att det stundtals under denna vecka och kommande vecka, sportlovsveckan, kan vara svårt för fotgängare och cyklister att ta sig fram på gång- och cykelvägarna i Klosterparken.

Orsaken till svårigheten är att en markundersökning genomförs. En maskin på larvfötter används för att borra upp markprover. Maskinen flyttas runt i parken och kan tillfälligtvis stå i vägen för gående och cyklister på gång- och cykelvägarna.

Markundersökningen kan, om den visar ett behov av det, innebära att kommunen måste genomför åtgärder för att renovera och stärka åkanten.