Pengarna ska användas till att nå fler besökare.

Syftet med Kulturrådets statsbidrag Stärkta bibliotek är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheter i hela landet.

– Underbart. Nu får vi ännu bättre förutsättningar för att utveckla och förankra hållbara metoder och arbetssätt för att nå fler barn, unga och äldre i kommunen säger, Nina Halden Rönnlund, verksamhetschef på Enköpings kommun i ett pressmeddelande.

Pengarna kan användas till bland annat uppsökande eller utvidgad verksamhet, ändrat öppethållande och ökat medieutbud i syfte att göra biblioteket relevant för fler.

Statens Kulturråds stöd kan också användas till språkutveckling, ha fokus på mångfald och mångspråkighet, insatser som är riktade till prioriterade grupper och ge fler tillgång till litteratur, berättelser och samhällsinformation i syfte att stärka folkbiblioteken som demokratiska mötesplatser.

Tidningen har tidigare berättat att Håbo kommun får 800 000 kronor för liknande insatser.

Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som fördelas på regeringens uppdrag under perioden 2018-2020.