Utställningen, som heter "Mitt", handlar om minnen, ofrivilligt innanförskap och frivilligt utanförskap. Klas Hällerstrand arbetar med lite ovanliga och spännande material, som fanér i ek, teak, lönn, björkplyfa, resin,. tågmodellsgranar, plexiglas och gelcoat.

Klas Hällerstrand tog en magisterexamen i fri konst vid Umeå konsthögskola 2008 och har arbetat som konstkonsulent för landstinget i Norrbotten samt som museichef för Kristinehamns konstmuseum innan han kom till Enköping.

Det är Klas Hällerstrands tredje utställning på galleriet sedan debuten 2009. Utställningen pågår från den 16 november till den 20 januari.