När Skatteverket gjorde en revision på restaurangen hittades många märkligheter i bokföringen. Så många och oförklarliga att myndigheten konstaterade att storleken på de undanhållna intäkterna måste ha varit betydande. Dock har allt inte kunnat bedömas på grund av bristerna i bokföringen.

Tingsrätten går på Skatteverkets linje och menar att mängden felaktigheter visar att krögarna bedrivit ett omfattande och systematiskt fusk med bokföringen

Ett exempel på detta är när man vid nästan 23 000 tillfällen använt sig av en funktion i kassaregistret kallad Allt fel. Efter att kunden har betalat har hela försäljningen raderats genom knapptryckningen Allt fel. Kvittot har sedan slagits ut som en kontant betalning på noll kronor. Bara dessa rättelser omfattar totalt drygt 1,2 miljoner.

Ett annat exempel på oegentligheter, menar rätten, är att krogens bruttovinst för vin och cider är negativ, något som anses orimligt eftersom köpen gjorts löpande. Om varorna inte sålts skulle inga nya köp behövt göras, konstaterar man. Förklaringen från en av ägarna är att de tvingats hälla ut mycket vin och cider eftersom de köpt mer än de behövde samtidigt som de gjorde fortlöpande beställningar eftersom de ville ha varorna på lager.

Tingsrätten anser att det handlar om en brottslighet av allvarlig art när man inte sköter sin bokföringsskyldighet och det därför inte går att kontrollera den ekonomiska verksamheten. Sån brottslighet är ofta förbunden med skattebrott och annan ekonomisk brottslighet, skriver tingsrätten i sin dom.

En av männen får, förutom fängelsestraffet, även näringsförbud. Två kvinnor i bolaget åtalades också för bokföringsbrott. En av dem frikänns medan den andra döms till villkorlig dom med samhällstjänst.