De flyttbara byggnaderna, som ska placeras på en yta i direkt anslutning till skolan, ska finnas på plats i augusti.

Därför har kommunfullmäktige beslutat om 3,4 miljoner extra till tekniska nämndens budget. Tre miljoner kostar själva modulerna och 400 000 kronor går till inventarier.

Den beräknade årliga driftskostnaden för modulerna beräknas till 3,3 miljoner kronor.

– Vi ökar antalet elever, över 75 procent av kommunens ungdomar väljer att gå här, förklarade utbildningsnämndens ordförande Marié Karlström (S) i fullmäktige och förklarade behovet:

– Det blir trångt, vi behöver mer lokalyta för att våra elever ska få plats och för att det ska bli en trivsam miljö på skolan.

Enligt skolan är det ekonomi- och teknikprogrammen som är de mest trångbodda.