Fyra bolag är villiga att köpa kommunala Ena energi om en försäljning blir verklighet. Det stod klart efter tisdagens extra sammanträde med styrelsen för Enköpings kommuns moderbolag, som äger Ena energi.

LÄS MER: Skilda åsikter om lönsamhet och framtid

En majoritet bestående av Moderaterna och Nystart Enköping ställde sig bakom budet från Värmevärden, som i dag levererar fjärrvärme i tio kommuner i Mellansverige. Bolaget har huvudkontor i Örebro och ägs av en fond för infrastruktur med investerare huvudsakligen från pensionsfonder.

Beslutet innebär att de alternativ som läggs på kommunstyrelsens bord på tisdag blir att antingen behålla Ena energi i kommunens ägo eller sälja bolaget till Värmevärden. Kommunalrådet Helena Proos (S) konstaterar att Socialdemokraterna i moderbolaget ville se en annan av de fyra budgivarna som tänkbar köpare:

– Vi tycker inte att avtalet med den här budgivaren ger den trygghet som kommunens invånare behöver när det gäller exempelvis avgifterna. Det alternativ vi står bakom skulle ge större trygghet och långsiktighet, säger Helena Proos.

LÄS MER: Värmeverket blir ingen valfråga

Övriga intressenter i budgivningen, vid sidan om Värmevärden, omfattas av sekretess och det är därmed inte känt vilka de är. Enligt kommunalrådet kan kommunfullmäktige slutligt avgöra försäljningsfrågan vid sitt sammanträde i juni.