– Det var på gång i förra veckan men det var för hårt i backen. Nu hoppas vi att det blir lite mildare, säger David Bennitz planerare på gatukontoret vid Enköpings kommun.

Den solcellsbelysning som tidigare fanns både längs Åpromenaden och Hälsans stig sattes upp för sju år sedan efter ett medborgarförslag. Lamporna laddades under dagen och när mörkret föll aktiverades de av rörelsedetektorer och tändes när någon närmade sig belysningsstolparna.

Men belysningen fungerade dåligt och beslut togs därför förr året om att de skulle bytas ut.

Längs Hälsans stig på Gröngarn, vid lasarettet och Kungsgården, har belysningen redan åtgärdats. Nu står Åpromenaden på tur.

– Nu sätter vi upp en vanlig belysning, som vid övriga gång- cykelvägar, säger David Bennitz.

Sträckan som åtgärdas är mellan bron vid Munksundsskolan och bron vid Västerleden.

Även en bit av gång- cykelvägen vid Thedde Jensens gata på Gröngarn kommer att åtgärdas i vår.