Den 5 maj förra året beslutade VafabMiljö att säga nej tack till fyllda sopsäckar på alla sina Återbruk. Anledningen var att man ville minska felsorteringen och på så vis få mer av det som slängs att gå till återanvändning och återvinning istället. I samband med det togs containrarna med brännbart bort. Förändringen har minskat mängden avfall som går till förbränning med drygt 40 procent på VafabMiljös samtliga återbruk. I Enköping är minskningen alltså 28 priocent eller 128 ton.

Enligt kommunalförbundet Vafabmiljö hade Återbruket i Enköping redan innan införandet av ”töm säcken” en av de lägsta mängderna av ”brännbart” jämfört med andra kommuner inom kommunalförbundet VafabMiljö.

Miljöarbetaren Anna-Karin Wikström berättar att förändringen gjort skillnad.

Artikelbild

– Det har fungerat väldigt bra. Folk tänker till mycket mer nu, säger hon.

Har det blivit någon skillnad för er som arbetar?

– Det har inte blivit någon direkt förändring för oss nej. Men det fungerar som det ska göra och som sagt, folk tänker till mer.

Dessutom har mängden avfall minskat genom att man har satt upp små lappar vid containrarna. På dem står det "Töm säcken, tack!". Anna-Karin menar att det har gjort väldigt mycket när det kommer till sorteringen.

Artikelbild

– Tänk vad en liten lapp kan göra, säger hon.

Siffrorna för alla Återbruk visar att det avfall som tidigare skickats till energiutvinning har minskat med 3100 ton, eller jämförelsen som VafabMiljö gör - motsvarande 520 savannelefanter.