Nu är det klart att det statsbidrag, habiliteringsersättningen, som kommunen ansökt om kommer att betalas ut i två omgångar under hösten. Vård- och omsorgsnämnden tog beslut om utbetalningen vid sitt senaste sammanträde.

– Jag fick reda på det idag och det känns bra, säger Johanna Pettersson som jobbar i massmediafunktionen vid daglig verksamhet.

I Enköping fick vård- och omsorgsförvaltningen 1,68 miljoner kronor att fördela till dem som jobbar i daglig verksamhet inom LSS. Det är stimulansbidrag som regeringen beslutat om och som ska användas för att införa habiliteringsersättning eller för att höja en låg dagpenning.

Artikelbild

| "Bonusen betalas ut vid två tillfällen under hösten istället för som en tillfällig höjning av timpenningen" säger Solweig Sundblad (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Pengarna ska fördelas på drygt 180 personer och kommer enligt nämndens beslut att betalas ut i två större belopp, som en form av bonus.

– Vi tror att en bonus är bättre än en höjd timpenning som sänks efter en period, säger Solweig Sundblad (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Beloppen till de enskilda personerna baseras på närvaron vid daglig verksamhet och räknas ut av vård- och omsorgsförvaltningen.

Att ersättningen skulle komma har man känt till en länge tid vid daglig verksamhet.

– Vi tog upp den låga habiliteringsersättningen i ett podavsnitt i början av året och informerade om regeringsbeslutet om stimulansbidraget. Vi tog även reda på att kommunen rekvirerat beloppet så det var väntat, säger Tobias Bergsten som arbetar på podfunktionen.

Han uppskattar att få den extra bonusen men menar att habiliteringsersättningen ändå behöver höjas. Idag ligger den på 5,50 i timmen.

– Det borde vara minst det dubbla, det är många som arbetar mycket inom verksamheten och det känns som att de blir utnyttjade. De försöker verkligen att göra något istället för att sitta hemma, säger Tobias.

De som arbetar inom verksamheten har någon form av sjukersättning eller aktivitetsersättning. Men den är inte hög.

– Ersättningen är en bas, den ligger på existensminimum, säger Johanna.

– Det räcker till mat och räkningar och lite lokala nöjen, säger Tobias som genom höstens bonus ser fram emot att "kunna resa längre än till länsgränsen".

När ansökan om det statliga stödet gjordes var vård- och omsorgsnämnden inte enig. Opositionen reserverade sig då man ansåg att staten istället kunde lagt pengarna på exempelvis ersättning till personliga assistenter. Majoriteten ansåg dock att man inte kunde tacka nej till stödet, det skulle vara svårt att försvara för målgruppen.