Innan snön började falla stod personal från både arméstaben och ledningsregementet uppställda på gardesplan för en högtidlig ceremoni. Arméstaben välkomnades på detta vis till Enköpings garnison.

Arméchefen, general Karl Engelbrektson, tog upp värdet av traditioner i sitt tal. Han citerade bland annat historikern och akademiledamoten Peter Englund, om att ett liv i tradionslöshet underblåser visionen av att man själv är världens mitt.

Han talade även om omvärldsläget och att krigsförbandens operativa förmåga nu sätts i centrum.

Artikelbild

| Signalgivare deltog i ceremonin.

Arméstabens flytt är också en del i en ny försvarsorganisation. Armén som försvarsgren återinrättades den 1 januari. Staben som nu har flyttat till Enköping leder samtliga arméns förband.

Det ingår omkring 150 anställda i arméstaben. Allt och alla flyttar dock inte in omedelbart.

– Efterhand som lokalerna är klara flyttar vi hit. Det kommer nog att ta någon månad till innan allt är på plats, men huvuddelen är här nu, berättade Karl Engelbrektson.

Arméstaben håller till en början till i Skolhuset på garnisonsområdet. Men ett helt nytt hus ska byggas.

Artikelbild

| Karl Engelbrektson

Genom stiftelsen MHS Bostäder byggs nya bostäder till Försvarsmaktens personal i Enköping. Karl Engelbrektson påpekade att de försvarsanställda som flyttar hit kan komma att vara med och påverka samhällslivet stort, genom bland annat engagemang i föreningslivet.

– Det är kvalificerad personal som kommer samhället till gagn. Även soldater har en fritid, sa han.

Artikelbild

| Upplands regementes fana.

Arméstaben är dock bara en början på en stor utökning av garnisonen.

– Det blir drygt 500 nya medarbetare totalt sett under det här året. Arméstaben är första delen, sa garnisonschefen överste Mattias Hanson.

Artikelbild

| Kommunalråd Ingvar Smedlund talade.

Det är försvarets ledningsfunktioner, både civilanställda och officerare, som nu flyttas från Gärdet i Stockholm till Enköping. Vid årets slut kommer totalt omkring 2 000 anställda att finnas på garnisonen.

– Enköpings garnison växer så att det knakar, konstaterade garnisonschefen.

Överbefälhavare Micael Bydén talade här om dagen om att försvaret ska införa cybersoldater senast nästa år. Dessa cybersoldater ska skydda och stärka både försvarets och myndigheters cyberkompetens. Det är ännu inte bestämt var den pilotutbildningens ska genomföras.

– Men det är logiskt att en sådan kompetens och utveckling också kommer att vara en del av ledningsregementet, resonerade arméchefen.