Trafiken släpptes på i två polisledda processioner från vardera riktning.
– Det här är jätteviktigt för vår kommun, sa kommunalråd Anna Wiklund från Enköpings kommun.
På plats fanns även bland andra Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör.
Den nuvarande motorvägstrafiken som går rakt igenom Hummelsta kommer i framtiden bli en lokalväg och trafiken där förväntas minska med 90 procent. Även bullret i Hummelsta minskar således.