I jämförelse med männens löner jobbar kvinnor gratis 54 minuter om dagen. Räknat på det sättet slutar kvinnor få betalt för sitt arbete klockan 16.06. Detta enligt Sveriges Kvinnolobby, en organisation som samlar runt 50 kvinnoorganisationer. Deras beräkning visar att löneskillnaden mellan könen är 11,3 procent. Det innebär alltså cirka 4,5 timmars arbetstid per vecka eller 54 minuter om dagen. I år har den siffran minskat med fyra minuter. I den här takten blir lönerna jämställda först 2044.