Hushållningssällskapets fältrapport för mars visar att vårbruket redan är igång på vissa platser i Skåne medan man i Norrbotten ännu har en halvmeter snö och tror på en start för vårbruket i maj.

I Mälardalen och Örebro län uppger växtodlingsrådgivarna att man räknar med en normal vårbruksstart, en bit in i april.

”Markerna är blöta då det har regnat mycket men grödorna ser jättefina ut, även rapsen som man varit orolig för när det tinade snabbt efter vintern” uppger växtodlingsrådgivare Anna Linnell.

Många lantbrukare pratar om att gräva dammar eller dämma upp vid naturliga fördämningar för att kunna hushålla med vatten under växtsäsongen. Växtodlingsrådgivarna rekommenderar att man väntar med vårbruket tills det är torrt och bär ordentligt, för att jorden inte ska packas. Höga priser och brist på utsäde är ett problem, det gäller speciellt ärter och bönor som är dyrt och svårt att få tag på. Många odlare funderar även på eget utsäde till vårgrödorna.