Tomas Loreth Remén på Upplandsstiftelsen konstaterar att Enköpingsåns dag den här gången infaller för sent för att pricka in fiskarnas lekperiod. De flesta fiskar har redan lekt under den sedan tidigare passerade vårvärmen.

Gustav Johansson, vattenekolog och dykare, har 8 grader i vattnet runt sig i torrdräkten i ån vid Drömparken. Tidigare i vår var vattentemperaturen i våra trakter uppe i 14,5 grader, så att man kan förstå att fiskarna (som ju inte har någon värmande torrdräkt) tyckte att det var angenämare att leka i den temperaturen.

Tisdagens Enköpingsåns dag är den åttonde som ordnas på samma plats med ett liknande upplägg. Förmiddagen ägnades åt skolklasser från Skolstaskolan, Robinson och Entréskolan. Då var även Naturskolans pedagoger med och gav barnen insikter i mängden med liv som finns i ån och Mälaren.

Artikelbild

| Det här är en björkna.

I Biotopias station i Drömparken kunde man stifta bekantskap med en massa spännande småkryp som finns i ån.

Upplandsstiftelsens folk höll i själva fisket med ryssjan och förevisningen av fiskarna.

Förmiddagens övningar var intensiva med många kunskapstörstande barn. Fast fångsten i ryssjan var blygsam.

– Förmiddagens fiske gick jättebra, men det blev inte så mycket. Vi fick en lake och en abborre, berättar Tomas Loreth Remén.

Artikelbild

| Stella Stabo kollar in abborren som fångats i ryssjan.

Laken ser han som lite av högsta vinsten i form av förevisningsfisk. Torskfisken är en spännande uppenbarelse.

– Den finns ofta i åar. I alla åar i Uppland finns det lite lake, säger Tomas Loreth Remén.

Artikelbild

| Abborren har en stor käft i förhållande till sin storlek.

Som tur är har han med sig ett antal reservfiskar (mört och björkna) som han har tagit upp ur Mälaren. Dessutom fångar Gustav Johansson småspigg och storspigg med håv ur ån.

Dagens andra vittjning av ryssjan ger också napp, om än ett blygsamt sådant. Ytterligare en abborre kan läggas till fiskarna som förevisas inför publiken.

Artikelbild

| Gustav Johansson har åttagradigt vatten runt om torrdräkten.

Tomas Loreth Remén berättar att man varje år har en reservryssja uppströms i ån, på andra sidan dämmet som hindrar fiskar från att genomföra sina vandringar i vattnet. På de senaste åren har man inte fått en enda fisk i den ryssjan. Det talar för att dämmet borde tas bort.

– Skulle man ta bort dämmet skulle det krylla med fisk i hela ån, säger han.

Artikelbild

| Laken är en intressant bekantskap.

Enköpings kommun var först i Uppsala län med att ha en dag av detta slag. Upplandsstiftelsen har sedan den första Enköpingsåns dag även kommit igång med liknande dagar med aktiviteter kring livet under ytan i andra uppländska kommuner.