Sedan 60-talet har företaget Svenska aerobilder samlat ihop gamla fotografier och själva fotograferat hus och gårdar i hela Sverige. Bilderna har de sedan har sålt till fastighetsägarna.

Företaget ligger i Enköping och det har nu över fem miljoner fotografier i sitt arkiv. Enköpings museum har varit där och fyndat ett hundratal bilder från Enköping med omnejd. På söndag öppnas utställningen "Historia i Guldram - eller när gåramålaren fick vingar". En gåramålare var flygfotografens föregångare, en kringresande målare som på beställning målade av hus och gårdar.
- Den här utställningens tog sitt avstamp i gåramåleriet, säger Linda Karlsberg, antikvarie på Enköpings museum.
På väggen sitter nu gåramålningar och flygbilder intill varandra så att betraktaren kan jämföra hur landskapet har förvandlats.
- Vi vill berätta om Enköping och landsbygden. Om de förändringar som har skett. Om det som är borta och det som fortfarande finns kvar, säger Linda Karlsberg.

Enligt henne har det har varit ett tidskrävande men roligt arbete att sitta i arkivet och välja ut vilka bilder som ska hängas upp.
- Vi har valt bilder där man tydligt märkt en förändring, säger Bengt Svensson, museichef.
De flesta bilderna i arkivet var utritade på kartor och med lite hjälp från Svenska aerobilder var det lätt att lokalisera fastigheterna.
Men det finns också många oidentifierade bilder som museet har samlat i en bok som ligger framme under utställningen. Tanken är att besökarna ska få hjälpa till att placera fastigheterna på kartan.
Utställningen pågår hela sommaren och fram till början på oktober.