Som EP skrivit tidigare var planen att vägens kulle byggas redan i höstas och stå klar i vår, men nu beräknar man istället att bli klar med bygget i slutet av juni.

Gång- cykelvägen ska bli asfalterad och få belysning. Vägen gör det möjligt för exempelvis skolbarn att gå och cykla från bostadsområdet vid Klondyke till Bergvretenskolan.

En ny busshållsplats ingår även i projektet och den ska byggas på Österleden, vid Silvergatan, vilket underlättar resorna till de stora arbetsplatserna på Varggatan.

Enligt planen ska gc-vägen även fortsätta norrut, från Österleden mot Stockholmsvägen, på den befintliga grusvägen vilket gör det möjligt att gå eller cykla hela vägen från Bergvreten till Stockholmsvägen för att exempelvis ta bussen därifrån.