Regionförbundet har beslutat att avsätta pengarna för studien som förutsättningslöst ska titta på olika utbyggnadsalternativ för Aroslänken.
Enligt Ola Kahlström, trafik- och samhällsplanerar vid Regionförbundet, är beslutet ett första steg mot att järnvägen byggs.
- Det här är ett sätt att markera. Politikern har satt ned foten och talat om att de anser att projektet är viktigt i Mälarregionen, säger han.

Miljöpartisten Niclas Malmberg som länge jobbat för en Aroslänk jublar. "Äntligen är en järnväg mellan Enköping och Uppsala något annat än förhoppningar och ett reservat i en översiktsplan, och faktiskt något som nu kommer att förverkligas", skriver han i ett pressmeddelande.
Förbundsfullmäktiges ordförande Arne Sandemo (M) är mer lågmäld i sina kommentarer.
- Idén är god men kommer att bli mycket dyr att förverkliga, hur mycket ska studien ge svar på. Vi får dessutom veta hur stor samhällsnytta en ny järnväg kommer att få och hur vi ska prioritera järnväg mot andra projekt, säger han.

Tanken med förstudien är också att ligga före i planeringen den dag Banverket visar intresse för att bygga. I dag finns inte något sådant.
- Det är inte en bansträckning som ligger i vår planering just nu och den träcker sig till 2021. Men det är positivt att man vill utreda frågan närmare. Lägger regionen resurser på det så kan vi tänka oss att delta, säger Björn Hasselgren regional direktör för Banverket i Stockholm där Uppsala län ingår.
Han poängterar att det är lång process från förstudie till att järnväg faktiskt byggs.
- Men ökar resandet mellan orterna så ökar också intresset för olika transportmedel, säger han.

Enligt Ola Kahlström finns stora behov av en ny nordlig järnvägsförbindelse för hela västra Mälarregionen.
Det handlar bland annat om att skapa bättre förbindelserna med Arlanda och dess utveckling som nodpunkt för flyget. Tillgängligheten till de norra delarna av Storstockholm måste också bli bättre.
Att slussa ökad persontrafik via Mälarbanan in mot Stockholm och sedan norrut igen är omöjligt med den trafiksituation som råder. Även för godstrafiken är Aroslänken nödvändig.
- En järnväg på sträckan löser fler olika problem. Dessutom stärker den Uppsala, Västerås och Örebro som regioner i Mälardalen, säger Ola Kahlström.