Det framgår av en europeisk studie, ledd från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, som publiceras i den ledande medicintidskriften The Lancet.

– Våra resultat verkar mycket lovande, men det behövs större studier som pågår under längre tid innan vi vet om denna nya behandlingsform på lång sikt sänker behovet av dialysbehandling och njurtransplantationer i denna patientgrupp, säger professor Bengt Fellström vid Akademiska sjukhusets njurmedicinska avdelning.

Studien omfattar 149 patienter med den för de flesta förmodligen okända sjukdomen IgA-nefrit, som näst efter diabetes är den vanligaste enskilda orsaken till svår kronisk njursvikt och behov av dialys.

Sjukdomen kännetecknas av att så kallade IgA-antikroppar lagras in i njurarna och gradvis får dem att fungera allt sämre. IgA-antikroppar spelar en viktig roll i immunförsvaret, men vid IgA-nefrit tillverkas stora mängder av ett förändrat IgA av immunceller i tarmslemhinnan.

– Vår hypotes när vi utvecklade den nya behandlingsformen har varit att man genom att få bukt med den abnorma produktionen av IgA-antikroppar i slemhinnan i slutänden också borde kunna förhindra den skadliga inlagringen av dem i njurarna, säger Bengt Fellström.

Läkemedlet som använts i studien är en tablettberedning av den kortisonliknande substansen budesonid, som specialkonstruerats för att utöva sin verkan nästan enbart i slemhinnan i den del av tunntarmen där de onormalt stora mängderna förändrade IgA-antikroppar tillverkas och klumpas samman varpå de deponeras i njurarna och drar igång en skadlig inflammation.

Efter att med slumpens hjälp ha fördelats på tre lika stora grupper behandlades patienterna under nio månader med endera av två olika doser av försöksläkemedlet eller med overksamma placebotabletter.

Resultaten var slående, i synnerhet för patienterna som behandlades med den högre dosen. I den gruppen sjönk under behandlingens gång mängden äggvita i urinen med i medeltal över en fjärdedel, en förbättring som kvarstod även tre månader efter avslutad behandling.

För patienterna som fick placebotabletter däremot steg mängden äggvita i urinen med nästan tre procent.

– Även andra mätningar pekar på att behandlingen också bromsade sjukdomsförloppet genom att helt stabilisera njurfunktionen. Ingen tidigare behandling av symtomgivande IgA-nefrit har lyckats göra detta, säger Bengt Fellström.

Specialberedningen av budenosid tillverkas av det Stockholmsbaserade företaget Pharmalink. Innan den kan godkännas för behandling av IgA-nefrit krävs utvidgade så kallade fas 3-prövningar på patienter.