Mats Flodin (M) är Enköpings minoritetslednings ordförande i den nya utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN. Han tillträder 1 januari, och det är också startdatum för den nya jättenämnden, en sammanslagning av skolnämnden och utbildningsnämnden. De tidigare nämnderna hade vardera nio ledamöter och sju ersättare, lika många har den nya nämnden.

– Det är ett stort uppdrag, men tanken är att arbetsmarknadsfrågorna ska brytas ut och läggas under en ny nämnd. Det kommer att minska arbetsbördan, men vi måste också diskutera hur vi formar arbetet i nämnden, säger Mats Flodin.

I samma andetag säger han att kommunen som huvudman för skola och utbildning kan ta ett större helhetsansvar:

Artikelbild

| Fler delar av samhället måste involveras i utbildning av barn och ungdomar anser Mats Flodin.

– Det är till exempel vi i kommunen som bestämmer vilka program som ska finnas på gymnasiet, var skolor ska finnas, vilken utformning de ska ha. Min åsikt är att fler delar av samhället måste involveras när det gäller utbildningen av barn och ungdomar.

Mats Flodin understryker att kransorternas skolor ska finnas kvar och utvecklas, och nämner simundervisning som ett exempel där andra delar i samhället kan aktiveras:

– Kanske kan våra simföreningar hjälpa till? säger han.

Hans uppfattning är att Enköping kan nyrekrytera och behålla lärare om stöd och samordning för utveckling av arbetsmetoder, digitalisering och tillgång till fortbildningar utvecklas. Om lärarlöner också kan påverka avstår han från att kommentera:

Artikelbild

| Hemma på gården är fastighetsunderhållet Mats Flodins ansvar. Jordkällaren rustades först, därefter stall, magasin och bodar.

– Just nu har jag jättedålig koll på hur lärarnas löner ligger, säger Mats Flodin.

Mats Flodin betonar att ambitionen måste vara att alla elever når uppsatta mål till hundra procent:

Artikelbild

| Det pågående projektet är den gamla lillstugan där renovering av vedspis och bakugn varit en viktig del.

– Sedan kanske vi inte alltid når ända fram, men alla elever har rätt till en likvärdig utbildning.

Fullmäktiges budgetbeslut innebär att den blå-gröna minoriteten även ska arbeta med S-NE-oppositionens verksamhetsplan. I den ingår satsningar med fem miljoner kronor på fritidshem, och lika mycket på gymnasiet:

– Det är något som vi kommer att behöva resonera om i nämnden, säger Mats Flodin.

Budgetbeslutet innebär också att utbildningsnämndens får en stramare budget än vad hans egen blå-gröna minoritetskoalition föreslog:

– Den ligger nu på 1 132,4 miljoner kronor, en halv procentenhet, 6,5 miljoner, lägre än vårt förslag. Inte någon större skillnad, men ändå jobbigt för en verksamhet som redan är ansträngd. Förändrade arbetssätt med hjälp av ny teknik kan vara en del av lösningen, säger Mats Flodin.