På Upplandsstiftelsens stämma den 15 januari valdes Jenny Lundström (MP) till ordförande för stiftelsen. Hon efterträder Anders Hedström (MP) på posten.

– Upplandsstiftelsen är en viktig kraft i länet för att främja natur- och friluftsliv samt folkhälsa. Ett särskilt viktigt arbete är att fortsätta arbetet med att utveckla möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma ut i naturen, säger Jenny Lundström.

Upplandsstiftelsen bildades 1972 och är en ideell förening som har i uppdrag från landstinget och Uppsala läns kommuner att inom länet främja naturvård och friluftsliv. Verksamheten finansieras via region Uppsala och olika projektmedel. Upplandsstiftelsen ansvarar även för länets vandringsled, Upplandsleden samt fyra kanotleder.