– Den gamla tankbilen som vi hade tidigare rymde 6-7 kubikmeter, den nya, moderna rymmer 10-12 kubikmeter, så det blir skillnad, säger Peter Bodin, en av Örsundsbros deltidsbrandmän som liksom kollegan Janne Eriksson ser fram emot att få flytta till en ny modern brandstation.

En ny tankbil kostar omkring 3,5 miljon kronor, bygget av den nya brandstationen är budgeterad till 25 miljoner. Där kommer att finnas plats för tre stora brandbilar och en mindre pick-up som används bland annat vid sjukvårdslarm. Den nya brandstationen ger också plats för 20 brandmäns skåp, duschar och omklädningsrum, och en lektionssal med pentry.

– Örsundsbro är ett samhälle som växer och den nya brandstationen ger möjlighet att utöka styrkan av deltidsbrandmän. Nu består kåren av 15 personer som tjänstgör på rullande schema och kan rycka ut dygnet runt vid larm, säger Rickard Westning, räddningschef i Enköping-Håbo.

Artikelbild

| Räddningschefen Rickard Westning, deltidsbrandmännen Janne Eriksson och Peter Bodin och projektledaren Linus Karlsson, med brandstationsbygge och närmsta grannen Lindborg & Söner AB i bakgrunden.

Bygget i Örsundsbro försenades ett år på grund av att stationsbygget i Veckholm tog längre tid än planerat. Men för Rickard Westning och kåren i Örsundsbro innebar det att man kunde dra lärdomar av Veckholmsprojektet.

– Till exempel att vi höjde takhöjden för utfarten på gaveln mot vägen för ett utrymme där pick-upen kan stå. Det frigör tre platser för större brandbilar, säger Janne Eriksson.

En av platserna kommer tills vidare att kunna användas som tvättplats för fordonen eftersom kårens maskinpark från början kommer att ha en stor brandbil och den nya tankbilen. I framtiden kan brandstationen rymma ytterligare ett brandfordon, eller annan utrustning, beroende på vilka behov som kan uppstå.

Placeringen vid utfarten mot riksväg 55 var inte självklar. Från början var räddningstjänstens första val för placering av en ny station mera central i samhället i närheten av äldreboendet Liljegården. En annan möjlighet hade varit att lägga den i andra änden av samhället, nära den norra infarten. Att valet föll på den plats där markberedningen för bygget nu är i full gång berodde delvis på att Enköpings kommun äger marken.

Linus Karlsson vid kommunens fastighetsavdelning är projektledare för bygget. Även han ser erfarenheterna från Veckholmsstationen som värdefulla:

– Vi lärde oss av det, och har ingen anledning att tro annat än att slutbesiktningen av Örsundsbros nya station kan ske i mars 2019 som planerat och att allt står klart för inflyttning i början av sommaren, säger Linus Karlsson.