Miljö- och byggnadsnämnden har avslagit bygglovsansökan.

Platsen där förskolan är planerad anses olämplig för en förskola ur buller- och trafiksynpunkt, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Det känns naturligtvis tråkigt att avslå bygglovsansökan, men vi i nämnden anser att utomhusmiljön inte är lämplig för en förskola. Platsen ligger nära en trafikerad väg och området runt om kommer i flera år vara en byggarbetsplats med tung byggtrafik, säger Matz Keijser, miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

Markarbetet för förskolan har redan påbörjats. Fastighetsavdelningen har nämligen en annan syn på förutsättningen för en förskola på den platsen.

– Vi är överens med bygglovsavdelningen om att vi inte ser på det på samma sätt, men nu har miljö- och byggnadsnämnden tagit ett beslut och det är det som gäller. Nu måste vi fokusera på att få fram tillräckligt många förskoleplatser till hösten, säger fastighetschefen Anders Häggström i ett pressmeddelande.

Kommunen har lovat att ingen ska bli utan förskoleplats i höst.

Den nya förskolan skulle ha öppnat i augusti.