Sidlastning innebär att chauffören inte behöver gå ur bilen, men också att soptunnorna måste stå med hjulen vända bort från vägen och att ”soptunnestugorna” kan behöva anpassas.

– Om man byggt tak över platsen vid vägen där tunnan står kan det behöva tas bort, säger Stefan Johansson, vd för Allmiljö AB som vunnit upphandlingen för insamling av hushållssopor i Vafab Miljös östra region där Enköping ingår.

I östra regionen ingår förutom Enköping också Heby och Sala där Allmiljö tar över sophämtningen redan vid årsskiftet, medan övertagandet i Enköping sker 1 mars. Allmiljö AB har tidigare vunnit upphandlingen av sophämtning i Vafab Miljös region Väst med åtta kommuner i Västmanland.

Artikelbild

| Med sidlastade sopbilar ska tunornas hjul vara vända från gatan, inte som med baklastade fordon, mot gatan.

Totalt kommer Allmiljö att investera i ett tiotal biogasdrivna, sidlastade fordon i östra regionen.

Biogasen produceras av matavfallet som sopbilarna samlar in.

– För oss är det här en mycket stor affär och vi ser flera synergieffekter när vi nu har både region Väst och region Öst, det gör investeringar i gasfordon möjlig, och därmed arbetsmiljön för våra anställda, säger Stefan Johansson.

Totalt kommer Allmiljö att ha sex fordon som sköter hämtningen av hushållssopor i Enköping, samma antal som nuvarande entreprenör Urbaser AB.

Artikelbild

| Sidlastade sopfordon som gör att chauffören inte behöver gå ur och hämta varje tunna har funnits länge. Den här bilden är från 1997.

Vafab miljös avtal med Allmiljö för region Öst är femårigt och värt 127 miljoner kronor för bolaget. I avtalet ingår att nuvarande personal erbjuds gå över till Allmiljö. Regler för transportvägar och hämtställen är desamma som tidigare, men översyn görs löpande av Vafab.