Istället för sammanlagt ett par hundra kortare stopp hos de fasta låntagarna kommer kommunen från och med 7 januari nästa år att inrätta 40 platser på landsbygden där bussen stannar lite längre.

Än så länge är tidtabellen inte helt fastställd. När vi talades vid tidigare i veckan förklarade Helena Gille, processamordnare och bibliotekarie på upplevelseförvaltningen, att alla tillstånd från fastighetsägarna ännu inte var klara.

Men på fredagen hoppades hon att den nya tidtabellen kan publiceras på måndag.

– Vi kommer också att skicka brev till bokbussens låntagare med information om den nya turlistan, säger hon.

Varför gör ni förändringen?

– Vi vill nå så många som möjligt. Förutom de 40 fasta platserna besöker vi ju också institutioner, förskolor och omvårdnadsboenden. Från och med nästa år ska vi också trafikera Haga och Skolsta. Storskogens förskola tillkommer också. Vi planerar också att öka närvaron i Romberga och på Västerleden, berättar Helena Gille.

Men om man har svårt att ta sig till de 40 fasta platserna. Får man inte låna böcker då?

– Jo, Boken kommer-verksamheten finns kvar. Om man av till exempel hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till ett bibliotek eller till bokbussen så kan vi komma hem till låntagaren. Vi har tid inplanerad för det, säger Helena Gille.