Nämnden har begärt 1,1 miljoner kronor i tilläggsanslag i 2019 års budget för att kunna införa det nya systemet. Det nuvarande ärendehanteringsystemet som miljöavdelningen använder är 22 år gammalt och leverantören kommer inom kort att sluta underhålla det.

Med det nuvarande systemet går det inte att utföra ärenden digitalt via e-tjänster, eller för kunder att följa ärenden via dator eller mobiltelefon. Ett nytt system kommer enligt nämnden att korta handläggningstiderna.

Arbetsutskottet har begärt att nämnden ska dela upp den önskade summan så att det framgår vad som är en investering och vad som ska räknas till driftskostnader.