Mellanskogs resultat efter skatt landade 2017 på 82,7 miljoner, en klar ökning jämfört med året före då resultatet låg på 15,8 miljoner.

– Mellanskog gör ett historiskt bra resultat. Vårt mål har varit att insatskapitalet ska återställas och att vi ska kunna ge våra medlemmar utdelning. Det målet är nu nått med råge. Som ordförande är jag mycket stolt över de insatser som gjorts, säger Karin Perers.

Resultatökningen beror enligt Mellanskogs VD Sture Karlsson på högre volymer och förbättrade marginaler i virkesaffärer.

­– Under året har vi kunnat höja massavedspriset vilket varit efterlängtat, säger Sture Karlsson.

Föreningens rörelseresultat uppgick till 40,4 miljoner kronor (22,3).

Resultatet på 82,7 miljoner är beräknat efter utdelning från träindustriföretaget Setra Group där Mellanskog är delägare.