Motiveringen till att Göran Källgården tilldelas stipendiet är att han genom stort engagemang i Trögdens historia i allmänhet och Villberga hembygdsförenings i synnerhet genom ett antal böcker ”på ett påtagligt sätt gjort historien lättillgänglig för nu levande och kommande läsare”.

Stipendiet delades ut i Enabygdens arkivs lokal i Grillby dit Göran Källgården kommit i tron att det pågående projektet med digitalisering av arkivet skulle diskuteras. Möjligen blev det också senare ett ämne för diskussion, men först hade Stiftelsen Hugo Tamms donationsfonds ordförande Carl Hermelin och kassör Petter von Sydow diskret anlänt med check i storformat och många gratulationer till den förvånade stipendiaten:

– Det här är verkligen överväldigande, en så stor summa … Den kommer att kunna fördelas på flera kommande projekt, sade Göran Källgården i tacktalet.

Artikelbild

| En överväldigad Göran Källgården tackar Carl Hermelin och Petter von Sydow för stipendiet från Hugo Tamms donationsfond.

Stiftelsens ändamål är att ge personer boende i eller med stark anknytning till Grillby och omkringliggande Trögden ”möjligheter till ökad utbildning och kulturell verksamhet”. Göran Källgården är inte längre boende i bygden utan i Sigtuna, men växte upp i Löt.

I motiveringen som Petter von Sydow läste upp poängteras särskilt Källgårdens senaste bok om Wilö (Villberga-Löt) IS historia från 1944 till 1969, en 800-sidig och även i andra bemärkelser stor bok om idrottssällskapet där bygdens historia och utveckling speglas genom idrotten.