Behoven av effektiviseringar i de kommunala verksamheterna framhålls av oppositionspartierna Socialdemokraterna, Nystart Enköping, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, liksom tidigare av den blå-gröna Allianskoalitionen. Radikalast förslag lägger V med projektet ”Stoppa onödan”.

Samtliga budgetförslag som kommunfullmäktige nu kommer att få ta ställning till har kostnader för nämnder och styrelser på drygt 2,6 miljarder kronor.

Det är fördelningen mellan nämnderna som skiljer SD:s och de blå-grönas förslag som EP tidigare skrivit om. SD minskar i sitt förslag fyra miljoner på utbildningsnämndens och mindre summor från flera andra nämnders budgetar och lägger 1,7 miljoner kronor extra på kommunstyrelsen, och fyra miljoner kronor mera på vård- och omsorgsnämnden.

SD motiverar det större anslaget till kommunstyrelsen med att partiet vill satsa på digitalisering. Den extra satsningen på vård- och omsorgsnämnden vill man göra för att kunna ta bort delade turer för personalen på boenden och i hemtjänst.

Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, vill jämfört med den blå-gröna koalitionen i stället förstärka framför allt utbildningsnämnden med knappt tio miljoner kronor, men också ge vård- och omsorgsnämnden 4,7 miljoner kronor mera än i koalitionens förslag.

Samtidigt ligger också en beräknad besparing på 15 miljoner kronor i S-förslaget.

– Tonvikten ska ligga på att skapa en likvärdig skola, på det ideella föreningslivet och på livskvalitet hela livet. Administrationen kan minska genom samarbeten och olika effektiviseringar. Där kan besparingar göras, men hur de ska göras måste nämnder och förvaltningar ta ställning till, säger Jesper Englundh (S), oppositionsråd.

Effektiviseringar vill också Nystart Enköping se, i deras budgetförslag handlar det om tio miljoner kronor under 2020. Det är pengar som NE då räknar in i det årets resultat. Det gör att NE:s budgetförslag innebär ett tio miljoner kronor bättre resultat än koalitionens:

– Effektiviseringar måste göras, det finns andra sätt att arbeta och vi behöver styra om resurser till personal som möter medborgarna, som lärare och vårdpersonal, säger Anders Wikman, gruppledare för NE.

Men NE har också precis som S en större budget för de olika nämnderna än i det blå-gröna förslaget. Tio miljoner extra har fördelats och merparten går till utbildningsnämnden som får sex miljoner kronor mera i NE-budgeten, och till socialnämnden ger NE cirka tre miljoner kronor mera än i den blå-gröna budgeten. Det balanserar man med en post som inte återfinns i övriga partiers budgetförslag, intäkter från reavinster.

– Vi vet att kommunen kommer att få intäkter från försäljning av mark, hur mycket vet vi inte exakt. Vi vill att en del av de medlen ska användas till digitaliseringsprojektet, säger Anders Wikman.

Vänsterpartiets budgetförslag innehåller ett halverat resultatkrav jämfört med flertalet övriga partier och projektet ”Stoppa onödan” där man vill spara 25 miljoner kronor genom att prioritera verksamhet nära kommunmedborgare i skola och vård framför bland annat strategi- och informationstjänster.

Man vill satsa 30 miljoner kronor mera än Allianskoalitionen på utbildningsnämnden, tre miljoner mera på socialnämnden och 4,7 miljoner mera på vård- och omsorgsnämnden.