Johan Örjes (C), ordförande för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i region Uppsala, gläds över att en så stor andel av kunderna är nöjda.

Det handlar om Kollektivtrafikbarometern, en undersökning där ett slumpvis urval personer får frågor om hur de upplever kollektivtrafiken. I Uppsala län har cirka 6 000 personer tillfrågats i undersökningen för 2018.

– Det görs fler resor än någonsin med UL-trafiken och samtidigt ger de som reser ett högre betyg än året innan. Det är en väldigt glädjande utveckling, säger Johan Örjes i ett pressmeddelande.

61 procent av UL:s kunder är som sagt nöjda med bolaget. 53 procent av allmänheten ger ett lika bra betyg åt UL.

Nöjdast resenärer och allmänhet finns i Värmland. Karlstadsbuss har 83 procent nöjda kunder och 78 procent nöjd allmänhet. Minst nöjd är man på Gotland.