Miljö- och byggnadsnämnden avslog i början av april en ansökan om att få bränna ris och träd efter slyröjning på allmänningen från 5 april till 2 juni och från 4 oktober till 1 december, samma tider som dispens beviljats för bränning av trädgårdsavfall på tomtägarnas egen mark.

Orsaken till att föreningen vill ha längre perioder då eldning tillåts är att slyröjningen görs av föreningens 233 medlemmar uppdelade i olika arbetslag. Det gör att röjning kan dra ut på tiden.

I överklagandet till länsstyrelsen påpekar föreningen också att längre perioder gör det lättare att anpassa eldning så att den sker dagar då det är låg brandrisk och lämplig vindriktning.