Förra året minskade parkeringsskulderna bland bilägare i Uppsala län med 3 procent jämfört med året innan. Det innebär en minskning med totalt 11 miljoner kronor i skulder. Antalet personer med obetalda parkeringsskulder som hamnat hos Kronofogden minskade med 4 procent mellan 2016 och 2017. Det visar statistik från Kronofogden som sammanställts av företaget Visma.

Största minskningen av skuldsatta i länet skedde i Knivsta kommun, där antalet skuldsatta minskade med 28 procent. Knivstabornas totala skuldbelopp för p-avgifter minskade med 20 procent. I Enköpings kommun ökade i stället antalet skuldsatta personer med 1 procent, medan den samlade skulden i pengar minskade med 4 procent. I Håbo och Älvkarleby kommuner steg skuldbeloppet, trots att färre personer blev skuldsatta.

I Uppsala kommun minskade skuldbeloppet med 2 procent, men antalet skuldsatta var oförändrat. Totalt 604 personer i Uppsala kommun var förra året skyldiga 7 miljoner kronor i obetalda parkeringsavgifter.

I hela landet minskade svenskarnas parkeringsskulder med 10 procent förra året, från 598 miljoner kronor till 539 miljoner kronor. Antalet skuldsatta personer i landet minskade med 4 procent. I vissa län ökade skulderna, allra mest i Västmanlands län där skuldbeloppet ökade med 31 procent.

Förändring antal skuldsatta och skuldbelopp, Uppsala län 2016-2017:

Enköping +1% -4%

Heby -13% -6%

Håbo -15% +12%

Knivsta -20% -28%

Tierp -19% -21%

Uppsala 0% -2%

Älvkarleby -24% +16%

Östhammar -9% -12%