Sedan 2012 har kunniga från Upplandsstiftelsen och länsstyrelsen hållit i den årliga aktiviteten vid dämmet i ån vid Drömparken. Biotopia, Nationalnyckeln och kommunen (förstås) står också bakom aktiviteterna.

Det blir provfiske med ryssja samt vattendragsvandring.

På förmiddagen kommer inbjudna skolklasser att få vara med om aktiviteterna. Den breda allmänheten är inbjuden till klockan 12.30 och 14.00.

Kommunekolog Anders Lindholm är hoppfull när det gäller antalet fiskar som kan komma att leta sig in i ryssjan. När vi är på plats intill dämmet hoppar flera gäddor, en mört och en abborre.

– Det ser lovande ut. Här i Enköpingsån har leken varit igång i några enstaka dagar och kommer att hålla på i ytterligare någon vecka, säger Anders Lindholm som tror att länsstyrelsen kan ha prickat exakt rätt datum för fiskdagen den här gången.

Senare i år kommer man kanske för övrigt att få veta mer exakt vilka fiskarter som finns i Enköpingsån. Länsstyrelsen ska ta vattenprover och genom att göra avancerade analyser av vattnet ska man kunna se vilka fiskarter som finns i vattnet. Det rör sig om DNA-teknik.

– Då får vi kanske veta om aspen finns här på våren också, säger Anders Lindholm.