Det nya minoritetsstyret i Enköping består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Partiernas representanter presenterade på torsdagen en budget och verksamhetsplan med sex fokusområden: utbildning, hållbarhet, landsbygd, service, jämlikhet och samverkan.

– Hälften av kommunens invånare bor på landsbygden, förklarar kommunalråd Ulrika Ornbrant (C) fokuseringen på landsbygd.

Artikelbild

| Kommunalråden Ingvar Smedlund och Ulrika Ornbrant.

Ett steg mot att ge bättre service och förutsättningar för landsbygden kan bli en ny funktion, landsbygdsutvecklare, som de fem partierna tänker införa under mandatperioden.

Enköpings kommuns budget 2019 omsätter 2,5 miljarder kronor. När det gäller anslagen till nämndernas budgetar förklarar koalitionen att man har prioriterat tufft.

– Det vi har prioriterat är skola och utbildning, säger finanskommunalråd Ingvar Smedlund.

Skolnämnd och utbildningsnämnd, som kommer att slås ihop till en gemensam nämnd 1 januari, får en större procentuell ökning av sina budgetramar från 2018 till 2019 än andra nämnder.

Artikelbild

| Vård- och omsorgsverksamheten får stå tillbaka när verksamheterna prioriteras i budgetförslaget.

Skolnämndens budget ökar från 833,1 miljoner i år till 899,2 miljoner 2019. Utbildningsnämndens ökar från 224,6 miljoner till 239,4 miljoner.

Samtidigt får vård- och omsorgsnämnden en mindre proportionell ökning, från 791,9 miljoner till 802,9 miljoner.

– Det är en tuff budget för vård- och omsorgsnämnden, absolut, säger Ingvar Smedlund.

Hur vård- och omsorgsnämnden ska spara överlåter koalitionen åt nämnden och förvaltningen.

Bo Reinholdsson (KD) talar om att digitalisering och välfärdsteknik kan ge en del besparingar.

– Det är inte alls säkert att alla behöver tas på den frivilliga verksamheten. Det här tror jag att förvaltningen kommer att klara, säger han.