Idag inleder vi en serie intervjuer med de lokala partiernas förstanamn på vallistorna i Enköping och Håbo, inför valet den 9 september. Först ut är socialdemokraternas Helena Proos.

Socialdemokraterna har 16 av 51 mandat i kommunfullmäktige i Enköping. Den här mandatperioden styr partiet kommunen i samarbete med Nystart Enköping, som har 8 mandat. I den här intervjun får Socialdemokraternas första namn i Enköping blicka bakåt och framåt, mot valet.

Välj tre saker som du känner dig nöjd med att ni har utfört under mandatperioden!?

– En sak, som kanske inte är så stor men som jag känner mig stolt över, är sommarjobbsgarantin för ungdomar, svarar Helena Proos.

– Skolkommissionens arbete och att vi kopplar in forskningen i skolan är en annan sak.

– Fritidsbanken är också en sådan sak. Barn och unga ska inte behöva avstå från idrott för att de inte har råd med utrustning. Och det är bra för miljön.

På vilka områden har ni inte lyckats uppnå vad ni har önskat?

– Vi har inte kommit så långt som vi hade hoppats när det gäller rätten till heltid.

Men hennes förhoppning är att kommunen som arbetsgivare ska ha infört rätt till heltid till 2021.

– Jag tror inte att en arbetsgivare som inte kan erbjuda heltid kan konkurrera i framtiden.

Även inom skolan, med många nya elever i tillväxtens spår och problematisk ekonomi, fattas det ännu en del, enligt kommunalrådet.

– Jag tror att det har varit en väldigt stor utmaning för vår personal i skolan.

Vård- och omsorgsförvaltningen har också haft det tufft ekonomiskt, där anser Helena Proos att förvaltningen har lyckats minska kostnaderna "utan att göra panikinbromsningar".

– Vi har fantastiska äldreboenden i vår kommun. Jag skulle önska att fler fick möjligheten att åka och titta på dem.

Hur fungerar samarbetet mellan Socialdemokraterna och Nystart Enköping?

– Jag tycker att det har fungerat fantastiskt bra, trots att vi är väldigt olika som partier. Vi har fått vara pragmatiska och jag tror att samarbetet har varit nyttigt och lärorikt för båda parter.

– Vi har röstat olika en enda gång och det var när det gällde Ena Energi.

Tycker du att S och NE ska fortsätta styra tillsammans nästa mandatperiod?

– Vi går till val som ett eget parti. När valet väl är klart får vi förhandla med de partier som står oss närmast. Vi har också haft ett väldigt bra samarbete med Vänsterpartiet den här mandatperioden.

Helena Proos avfärdar bara ett parti, Sverigedemokraterna, helt när det gäller tänkbara framtida samarbeten.

– Vi kommer inte att styra tillsammans med SD eller vara beroende av dem för att styra.

Välj tre saker som du vill genomföra efter valet!?

– Vi ska införliva det första trygghetsboendet i Enköping. Det ska absolut vara inflyttat och klart under nästa mandatperiod.

– Fria hemtjänsttimmar från 85 års ålder. Då menar jag inte att det ska vara gratis, utan att man har rätt att få hemtjänst utan att behöva bli biståndsbedömd.

– Sedan skulle jag vilja att vi satsade ordentligt på fritidshemmen i vår kommun, att vi ser fritidshemmen som den pedagogiska resurs de är.

Kommunens ekonomi har blivit mer ansträngd, hur ska ni klara den?

– Förra året gjorde vi bästa resultatet någonsin. I år har det blivit mycket tuffare. Vi måste hjälpas åt för att säkerställa att vi kan minska underskottet.

– Vi är beroende av välfärdsmiljarderna från staten. Med en borgerlig regering blir det inga välfärdsmiljarder.

Ni är beroende av välfärdsmiljarderna?

– Absolut, annars är vi tvungna att skära i verksamheterna.