Det var en beslutsam samling med seniorer som lämnade över en tjock bunt med namnunderskrifter till vård- och omsorgsförvaltningen på måndagen.

– Vi har reagerat kraftigt mot besparingsförslaget. Man pratar mycket om folkhälsa och friskvård nu och det är allt fler som blir äldre, vi har många exempel på personer som mår bättre och bromsar sin sjukdom med fysisk träning. Och Träffpunkterna har en väldigt stor social betydelse för många, säger Inger Rosén Hansson, ordförande i SPF Enköping som ställer sig bakom den proteströrelse som dragits igång av privatpersoner i Enköping.

På vård- och omsorgsförvaltningens expedition tog nämndsekreterare Jenny Norling emot den tjocka bunten med namnunderskrifter från delegationen av seniorer som överlämnade den på måndagen. Sammanlagt 1 548 personer har skrivit på listan sedan Ingrid Frostell och flera andra seniorer vid Kryddgårdens Seniorgym och Träffpunkt drog igång insamlingen för knappt två veckor sedan.

Artikelbild

| En diger bunt med namnunderskrifter som samlats in under knappt två veckor. Seniorerna kräver att kommunen inte gör besparingar på Seniorgym och Träffpunkter.

Ett pressuppbåd bestående av lokaltidningar och TV följd överlämnandet.

– Jag kommer att diarieföra ärendet och se till att det vidarebefordras till nämndens ordförande och till förvaltningschefen, säger Jenny Norling till de församlade seniorerna som är noga med att få diarienumret för handlingarna innan de går.

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder på torsdag och då kommer information ges om att protestlistorna lämnats in.

Senioren Ruth Alpin var bortrest när besparingsförslaget lades fram och blev bestört när hon kom hem och fick höra talas om det.

Artikelbild

| Sven Erik Meyersson, Ruth Alpin, Ingrid Frostell, Jan Nyström, Inger Rosén Hansson och Lars Erik Lundgren lämnade unisont över protestlistorna vid vård- och omsorgsförvaltningen.

– Det var en chock, jag trodde inte att det var sant. Gymmet är väldigt viktigt och det finns en väldigt bra social gemenskap där, säger Ruth Alpin.

Besparingsförslaget innebär bland annat stopp för seniorgymmet och att aktiviteterna vid kommunens träffpunkter tas över av volontärer.

Artikelbild

| Både TV och lokalpress uppmärksammade seniorernas protester mot besparingskraven.

I den skrivelse som bifogades namnlisorna kräver seniorerna bland annat en redogörelse från samtliga politiska partier om vilka sparkrav man planerade för inför valet 2018. Att komma med sparkrav nu menar man är ett svek mot väljarna.

Seniorerna kräver också att kommunen inte gör besparingar på Seniorgymmet och på Träffpunkterna.