Sammanlagt drygt 200 lägenheter fördelade på Lärksoppsgatan och Bergvretsgatan i Enköping, och Harvägen och Rävstigen i Hummelsta byter ägare. Vrenen beräknas tillträda fastigheterna inom sex månader.

Den sammanlagda försäljningssumman uppgår till 176 miljoner kronor.

Beslutet i fullmäktige i november 2017 om försäljning av hyresradhusen och av höghusen i Sadelmakaren drevs igenom av ett oenigt fullmäktige där S, NE, M och C röstade för försäljning. Beslutet överklagades av tre personer, en av dem Bo Andersson, ordförande i hyresgästföreningen i Enköping. Förvaltningsrätten avslog överklagandena, och klargjorde att de inte prövat skälighet eller lämplighet utan bara om beslut tillkommit i laga ordning.