De politiska uppdragen har hon hittills under de tio åren som Bålstabo begränsat till nuvarande ersättarplats i regionens kulturnämnd.

Desto mer aktiv var hon tidigare. Efter uppväxten i Farsta och via jobbet som barnskötare i södra Stockholm valdes hon till uppdrag i Kommunal.

Varför gick du med i Vänsterpartiet?

Artikelbild

| Vänsterns nya toppnamn i Håbo tror att partiet har möjlighet att öka från ett till tre mandat i fullmäktige.

– Jag vill kämpa för jämlikhet och minskade klyftor. Jag började tidigt engagera mig fackligt, men jag var emot Socialdemokraternas tvångsanslutning, säger hon när vi träffas i ett konferensrum på tredje våningen i Landstingshuset, mitt i centrum där delar av den kommunala förvaltningen sitter.

Men vi backar några decennier.

Hon bodde i Mariefred och satt i Strängnäs kommunfullmäktige tillsammans med bland andra Ulf Kristersson, nuvarande M-ledaren.

Charlotta Bjälkebring (utan Carlsson) hade uppdrag i socialnämnden, satt i landstinget och vid valet 1994 kom hon in i riksdagen. Under den tiden var hon, bland många uppdrag, ledamot i Nordiska rådet, en erfarenhet hon för övrigt delar med en nuvarande riksdagsledamot från Håbo, Pyry Niemi (S).

Året innan 34-åringen från Mariefred valdes in i riksdagen hade Gudrun Schyman tagit över som partiledare.

– En fantastiskt skicklig politiker som betytt mycket för svensk politik, säger hon.

Schyman hoppade så småningom av och bildade FI, Feministiskt initiativ, där även Bjälkebring Carlsson, som lämnade V under Lars Ohlys ledning, var medlem en kort period.

Men FI kändes lite extremt, beskriver hon idag och säger att Vänsterpartiet har en trovärdigare politik för att minska klyftorna i samhället.

För tio år sedan flyttade hon till Bålsta. När tidigare listettan Antonia Roos frånsade sig rollen att vara förstanamn tackade Bjälkebring Carlsson ja vid ett medlemsmöte i slutet av juli.

Hur stort inflytande tycker du att V har inom Håbopolitiken?

– Vi förbereder oss för att få ett mycket större inflytande.

På vilka områden framförallt känner du att ditt parti skulle ha lyckats bättre än nuvarande kommunregering?

– Vi hade varit bättre på att skapa ett bredare samförstånd i politiken och verkat för att arbeta utifrån den gemensamma visionen, Vårt Håbo 2030. Den här mandatperioden har varit en ren katastrof när det gäller hushållning med en av kommunens viktigaste kunskapsresurs, personalen.

Därför ger hon bara 1,5 i betyg till nuvarande styre.

Hon anser att både M och S bär ett tungt ansvar för att det inte finns någon stabil majoritet i Håbo.

– Men det har ändå funnits ett försök till försoning och förbättrat samarbete. Där har Lotta (Grahn Elg) fortsatt med det som Carina (Lund) började med, säger hon med hänvisning till de moderata kommunalråden.

På frågan om vilka tre saker som hon vill genomföra i Håbo efter valet, talar hon om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, om minskade löneklyftor och full sysselsättning, lättillgänglig kollektivtrafik och en skola och förskola som utjämnar skillnader och är anpassad för alla barn.

Vad tycker du är det viktigaste i processen med att bygga ut Bålsta centrum?

– Att lyssna in synpunkter från de som bor här, stadsbilden ska vara konstnärligt utsmyckad och kännas trygg och inbjudande. Känslan av närhet och tillgänglighet får inte försämras.

Hur kommenterar du opinionssiffrorna?

– De är positiva. Det känns bra att vara Sveriges fjärde största parti. I Håbo har vi möjlighet att växa från ett till tre mandat, får vi fler så löser vi det.