Initiativ till revisionsuppdraget togs från kommunens ekonomiavdelning. Kommunen revisorer beslutade följa deras önskemål och tog hjälp av revisionsbyrån PwC för granskningen av organisation och rutiner för upphandlingar och inköp. Rapporten presenterades vid fullmäktiges senaste sammanträde.

Revisorerna har gjort sin bedömning utifrån ett antal kontrollmål och fann bland annat att det helt saknas rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal och leverantörer. Under 2018 kunde revisorerna inte hitta någon övergripande analys av kommunens totala inköp, och inte heller tar internkontrollplanen för tekniska nämnden upp några konkreta kontrollaktiviteter kopplade till eventuella risker i samband med upphandlingar.

Revisorernas slutsats är att kontrollmålet ”rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal finns och tillämpas” inte är uppfyllt.

Av övriga fem kontrollmål har revisorerna funnit att kommunen delvis uppfyller fyra. Det femte gäller målet att underleverantörer ska kontrolleras och godkännas av kommunen.

Bengt-Åke Gelin, vice ordförande i kommunrevisionen, kommenterar rapporten:

– En generell iakttagelse är att följsamheten inte alltid är den bästa när det gäller rutiner och policies, inte bara när det gäller upphandlingar och inköp. Inte för att man medvetet struntar i dem utan för att man inte känner till dem, eller för att man gör ”som man alltid har gjort”.