– Vi gick till val som enskilda partier men efter att ha sett det nya styrets budgetförslag har vi förhandlat och bestämt oss för att lägga ett gemensamt budgetförslag som opposition, säger Jesper Englundh (S), oppositionsråd.

I förslaget förstärks vård- och omsorgsnämndens budget med 12,6 miljoner kronor jämfört med minoritetskoalitionens budgetförslag som tidningen berättat tidigare:

– Vård och omsorg har jobbat hårt under 2018 för att komma till rätta med underskottet de hade året före, och att nu återigen tvingas spara ser vi inte som rimligt. Det blir som att utsätta personalen för straffarbete, säger Anders Wikman.

Artikelbild

| S och NE-oppositionen vill satsa drygt 12 miljoner kronor mer på vård och omsorg än den styrande koalitionen.

Det är delvis genom att budgetera med högre exploateringsintäkter som oppositionen i sitt budgetförslag får möjlighet att stärka budgeten för vård och omsorgsnämnden i 2019 års budget.

– Förvaltningen har de senaste åren tagit fram en bättre modell för beräkning av intäkter från exploateringsområden, det är därför vi i stället för att som tidigare budgetera en schablonsumma kan göra den här uppskrivningen av budgeterade intäkter, säger Anders Wikman.

NE och S såg det inte som rimligt att som minoritetskoalitionen ”trycka tillbaka” vård och omsorg för att satsa på skolan, eftersom Wikman och Englundh inte heller tycker sig se någon sådan satsning:

– Vi har räknat med 8,2 procents uppräkning av skolornas budget för att ge dem full kostnadskompensation, säger Jesper Englundh.

I budgeten innebär det 5,8 miljoner kronor mer till skolorna än i koalitionens förslag. Tillägg i oppositionsbudgeten jämfört med koalitionens budget får också miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och upplevelsenämnden.

Minskad budget får däremot kommunstyrelsen där den pott om tio miljoner kronor som koalitionen avsatt för förvaltningarna att söka ur till digitaliseringsprojekt tas bort.

– Digitaliseringen måste fortsätta men den ska hanteras inom varje förvaltnings budget, säger Anders Wikman.

Oppositionsbudgeten ger också utrymme för att anställa en landsbygdsutvecklare, ett av NE:s vallöften:

– Vår budget är ett resultat av förhandlingar och även om S inte hade ett sådant vallöfte har vi inga problem att gå med på det, säger Jesper Englundh.

Såväl koalitionens som oppositionspartiernas budgetar, förutom S och NE:s förslag har enligt uppgift även SD ett förslag, tas upp vid kommunstyrelsens extra sammanträde på torsdagen. Slutligt beslut om 2019 års budget tas i fullmäktige 3 december.