Effektivare återvinning av värme från bostäder och tvättstugor, nya undercentraler och ledningar för varmvatten och värme är två av bolagets åtgärder för att minska energiförbrukningen. Men hyresgästerna förväntas också bidra på olika sätt.

Det är renoveringarna i Romberga som är EHB:s stora satsning på energieffektivitet och klimat. Mahdi Shakali är bostadsbolagets energisamordnare.

– Ventilationssystemet vi valt för värmeåtervinning, FTXA, är unikt i Sverige. Det gör att vi kan återvinna ytterligare energi ur avluften, den luft som går ut från fastigheter efter traditionell värmeväxling mellan tilluft och frånluft. Energin används för att värma tappvatten och vatten i värmesystemet, säger Mahdi Shakali.

Artikelbild

| Det nya värmeåtervinningssystemet FTXA tar tillvara även den sista värmeenergin i avluften.

I de nya ventilationssystemen kommer också värmen i frånluften från tvättstugorna att kopplas in och återvinnas:

– Det är min idé att ta tillvara också den värme som torktumlare och torkskåp ger ifrån sig, säger Mahdi Shakali.

Mahdi Shakali och EHB räknar också med att värmeförlusterna kommer att minska betydligt genom att man delar upp den områdets enda undercentral i sex undercentraler, en för varje gård.

– Det är ett sårbart system när fjärrvärme, varmvatten och vatten distribueras till alla 700 lägenheter i området via en undercentral. Med sex undercentraler blir systemet robustare, och då lägger vi också ner nya ledningar och slipper värmeläckagen från gamla ledningar, säger Mahdi Shakali.

Artikelbild

| EHB:s energisamordnare Mahdi Shakali och Roger Blomqvist från Aklimat som bidrar med tekniken som tar tillvara den sista energin i avluften.

Tätning av fönster, balkong- och ytterdörrar, LED-lampor och igensättning av uteluftsventiler är några av ett flertal andra åtgärder för att spara energi. Hyresgästerna förväntas också medverka till att minska energiåtgången:

– Med riktad information hoppas vi att hyresgästerna kommer att välja energieffektiva lampor och att till exempel inte vädra i onödan. En viktig del är också IMD, individuell mätning och debitering, av varmvattenförbrukning. Det innebär att brukarna kan påverka de egna kostnaderna, säger Mahdi Shakali.

Artikelbild

| EHB:s renovering av Romberga är uppdelad i tio etapper under omkring sju år. Mahdi Shakalis uppgift är att se till att energiförbrukningen minskar i området.

Effekten av åtgärderna i Romberga kommer att kunna mätas med hjälp av nya energideklarartioner efter renoveringarna:

– Tidigast ett år efter att husen renoverats kommer nya energideklarationer att göras, hela projektet beräknas pågå ungefär sju år i tio etapper. En besparing på minst 20 procent är också ett villkor för att vi ska få behålla de energibidrag vi sökt och fått för första etappen, säger Mahdi Shakali.